Skip to main content
search
0

Moltes vegades, no diferenciem quan parlem de la pedofília i de la pederàstia, i això, de cap manera ajuda a prevenir els abusos/agressions sexuals contra menors.

Per què és important diferenciar entre pedofília i pederàstia?

Principalment, perquè la primera condició no implica delicte i la segona, sí.

En general, a la societat li costa entendre la pedofília, però en el que tots/es solem estar d’acord és en la importància de prevenir els delictes de pederàstia, i una de les vies, és deixar d’usar els dos conceptes com a sinònims, perquè fent-ho, augmenta el risc que persones pedòfiles esdevinguin pederastes, ja que es pot produir l’efecte Pigmalió, també conegut com la profecia auto-complidora.

Això consisteix que si la persona pensa que la societat no veu cap diferència entre ell i un pederasta, hi ha més risc que s’acabi convertint en un d’ells.

  • La pedofília es refereix a les persones que senten atracció sexual cap a menors d’11 anys aproximadament.
  • La pedohebefília, correspon a una atracció cap a menors d’entre 11 i 14 anys.
  • La pedoefebofília implica una atracció cap a adolescents d’entre 15 i 18-19 anys.

Tanmateix, és important tenir en compte que moltes vegades no importa tant el rang d’edat en l’atracció, com l’aparença en el desenvolupament.

Tots els/les menors poden ser del mateix sexe o del sexe contrari, i fins i tot de vegades els pedòfils també poden sentir atracció sexual cap a persones adultes.

La pedofília no s’escull

La pedofília no s’escull, i moltes de les persones pedòfiles saben que no volen fer mal a cap menor, encara que això igualment els causa un profund malestar i molta culpa, i per aquest motiu els costa molt demanar ajuda, però és de vital importància que puguin arribar a fer-ho sobretot per evitar que puguin cometre delictes sexuals, i perquè aprenguin a gestionar les seves emocions i la culpa que els genera aquest desig cap a menors.

Molts pederastes no són pedòfils

La pederàstia és el fet d’abusar sexualment d’un/a menor, inclòs el visionat, la producció i/o comercialització d’imatges d’explotació sexual infantil (o pornografia infantil).

Molts pederastes no són pedòfils i cometen abusos igualment, utilitzen el/la menor com a objecte sexual, aprofitant-se del poder que tenen, són persones plenament conscients i responsables dels seus actes, i per tant, imputables judicialment.

Diferència entre pederasta situacional i presencial

Principalment, es parla de dos tipus de pederastes, del situacional, que no té una preferència concreta per un tipus de víctima, i aprofita les oportunitats que té per cometre abusos. Sovint són homes que poden establir relacions de parella. És el tipus de pederasta que més tendeix a agredir en l’entorn familiar.

L’altre tipus de pederasta és el presencial, que en general busca unes característiques determinades en els menors per satisfer els seus desitjos.

No criminalitzar el pedòfil confonent-lo amb el pederasta no només permet ajudar millor aquestes persones, sinó que també ens col·loca en un millor lloc en la prevenció de l’abús sexual en la infància.

 

 

Muchas veces, no diferenciamos cuando hablamos de la pedofilia y de la pederastia, y eso, de ninguna manera ayuda a prevenir los abusos/agresiones sexuales contra menores.

¿Por qué es importante diferenciar entre pedofilia y pederastia?

Principalmente, porque la condición de ser una persona pedófila no implica un delito y la segunda sí.

En general, a la sociedad le cuesta entender la pedofilia, pero en lo que todos/as solemos estar de acuerdo es en la importancia de prevenir los delitos de pederastia, y una de las vías, es dejar de usar los dos conceptos como sinónimos, pues haciéndolo, aumenta el riesgo de que personas pedófilas se conviertan en pederastas, ya que se puede producir el efecto Pigmalión, también conocido como la profecía auto cumplidora.

Esto consiste en que si la persona piensa que la sociedad no ve ninguna diferencia entre él y un pederasta, existe mayor riesgo de que se acabe convirtiendo en uno de ellos.

  • La pedofilia se refiere a las personas que sienten una atracción sexual hacia los/las menores de 11 años aproximadamente.
  • La pedohebefilia, corresponde a una atracción hacia menores de entre 11 y 14 años.
  • La pedoefebofilia implica una atracción hacia adolescentes de entre 15 y 18-19 años.

No obstante, es importante tener en cuenta que muchas veces no importa tanto el rango de edad en la atracción, como la apariencia en el desarrollo.

Todos los/as menores pueden ser del mismo sexo o del sexo contrario, e incluso a veces los pedófilos también pueden sentir atracción sexual hacia personas adultas.

La pedofilia no se elige

La pedofilia no se elige, y muchas de las personas pedófilas saben que no quieren hacer daño a ningún/a menor, aunque eso igualmente les causa un profundo malestar y mucha culpa, y por eso cuesta mucho pedir ayuda, pero es de vital importancia que puedan llegar a hacerlo sobre todo para evitar que puedan cometer delitos sexuales, y para que aprendan a gestionar sus emociones, y la culpa que les genera este deseo hacia menores.

Muchos pederastas no son pedófilos

La pederastia, es el hecho de abusar sexualmente de un/a menor, incluido el visionado, la producción y/o comercialización de imágenes de explotación sexual infantil (o pornografía infantil).

Muchos pederastas no son pedófilos y cometen abusos igualmente, usan al/la menor como objeto sexual, aprovechándose  del poder que tienen, son personas plenamente conscientes y responsables de sus actos, y por consiguiente, imputables judicialmente.

Diferencia entre pederasta situacional y presencial

Principalmente, se habla de dos tipos de pederastas, del situacional, que no tiene una preferencia concreta por un tipo de víctima, y aprovecha las oportunidades que tiene para cometer abusos. Con frecuencia son hombres que pueden establecer relaciones de pareja. Es el tipo de pederasta que más tiende a agredir en el entorno familiar.

El otro tipo de pederasta, es el presencial, que en general busca unas características determinadas en los/as menores para satisfacer sus deseos sexuales.

No criminalizar al pedófilo confundiendolo con el pederasta no sólo permite ayudar mejor a estas personas sino que también nos coloca en un mejor lugar en la prevención del abuso sexual en la infancia.