fbpx
0

Accedir a visionar imatges d’abusos reals a nens/es, en xarxes socials d’ús habitual, és fàcil.
Sí, per molt que a algunes persones els sorprengui aquesta afirmació, la realitat és aquesta.

I quina sol ser la reacció de les persones que accedeixen a aquestes imatges?

En el millor dels casos, però gens recomanable, compartir-les amb les persones del seu entorn, en ares de denunciar l’acció.
I en el pitjor dels escenaris, ens trobem amb persones immunitzades a aquest tipus d’imatges, que no responen de cap manera.

El risc de no reaccionar, pot comportar conseqüències deplorables.

En el moment en què es normalitzen imatges d’explotació sexual infantil, s’està normalitzant un abús, i això, augmenta el risc de no saber gestionar adequadament situacions d’abús cap a un/a mateix/a.
No tenir clares les relacions de poder, els límits, què és una sexualitat saludable, què suposa consentir,… pot voler dir, no identificar els factors de risc que atempten contra un/a mateix/a, i no disposar així de les eines, que poden resultar d’ajuda (tot i que no sempre), per evitar o aturar un abús.

Però… quin tipus de ciutadans/es volem ser?

És important apostar per un canvi de paradigma educatiu, que promogui l’educació emocional, el pensament crític, i l’aprendre a aprendre.
És des d’aquí, que aconseguirem que les persones qüestionin allò que veuen, tinguin clar què és un abús, es tracti de l’índole que sigui, i reaccionin denunciant adequadament, i sumant en la tasca de protegir als/les menors, i a les persones més vulnerables.

En ares de prevenir, sensibilitzar i intervenir en l’abús sexual infantil, el mes de desembre de 2019, neix ÂngelBlau, associació d’àmbit estatal que inicia la seva activitat a Catalunya, i pren com a referència Àngel Blau França, fundada l’any 1988 per la Latifa Bennari.

Des d’ÂngelBlau apostem per la visibilització de l’abús sexual infantil, en ares de prevenir-lo.
Per això, la sensibilització ciutadana és fonamental.

Hem de tenir clars alguns aspectes, respecte al material d’explotació sexual infantil, o anteriorment anomenat, pornografia infantil.
Compartir dit material suposa un delicte, fins i tot quan un/a ho fa amb la idea de compartir-lo perquè més persones el denunciïn.

Darrere de cada imatge, de cada vídeo, hi ha un infant que pateix.

Rebre imatges i visionar-les afecta psicològicament, no contribueixis a fer patir a altres persones.

El millor que pots fer davant d’aquest tipus d’imatges, és denunciar-les directament a la policia. Facilitem un enllaç per fer-ho: https://www.policia.es/formulario_generico.php?ordenes=6

D’altra banda, si et sents atret per aquest tipus d’imatges, demana ajuda.

Estem per oferir-te el suport que necessites, deixa’t acompanyar.

Totes i cadascuna de les persones que contacten amb ÂngelBlau, tenen el seu lloc en l’associació, i mereixen el nostre màxim respecte.

Sentir-te escoltat/da, sense ser jutjat/da, i experimentar una acollida càlida i humana a la teva decisió de trencar el silenci, és fonamental per poder començar a sanar.

Tenim molta feina per davant, però tot és començar.

Tenim clar que cadascú/na de nosaltres, pot ser un potent altaveu en la visibilització de l’abús sexual infantil, ajuda’ns a evitar cegueres nocives que no fan més que perpetuar-lo.

Truca davant de qualsevol dubte  ☎  93 642 53 81, o envia  un correus a info@angelblau.com.

 

Acceder a visionar imágenes de abusos reales a niños/as, en redes sociales de uso habitual, es fácil.
Sí, por mucho que a algunas personas les sorprenda esta afirmación, la realidad es esta.

¿Y cuál suele ser la reacción de las personas que acceden a estas imágenes?

En el mejor de los casos, pero nada recomendable, compartirlas con las personas de su entorno, en aras de denunciar la acción. Y en el peor de los escenarios, nos encontramos con personas inmunizadas a este tipo de imágenes, que no responden de ninguna manera.

El riesgo de no reaccionar, puede conllevar consecuencias deplorables.

En el momento en que se normalizan imágenes de explotación sexual infantil, se está normalizando un abuso, y esto, aumenta el riesgo de no saber gestionar adecuadamente situaciones de abuso hacia uno/a mismo/a.

No tener claras las relaciones de poder, los límites, qué es una sexualidad saludable, qué supone consentir, … puede querer decir, no identificar los factores de riesgo que atentan contra uno/a mismo/a, y no disponer así de las herramientas, que pueden resultar de ayuda (aunque no siempre), para evitar o detener un abuso.

Pero … ¿qué tipo de ciudadanos/as queremos ser?

Es importante apostar por un cambio de paradigma educativo, que promueva la educación emocional, el pensamiento crítico, y el aprender a aprender. Es desde aquí, que conseguiremos que las personas cuestionen lo que ven, tengan claro qué es un abuso, se trate de la índole que sea, y reaccionen denunciando adecuadamente, y sumando en la tarea de proteger a los/las menores, y a las personas más vulnerables.

En aras de prevenir, sensibilizar e intervenir en el abuso sexual infantil, el mes de diciembre de 2019, nace ÂngelBlau, asociación de ámbito estatal que inicia su actividad en Cataluña, y toma como referencia Ángel Blau Francia, fundada en el 1988 por Latifa Bennari.

Desde ÂngelBlau apostamos por la visibilización del abuso sexual infantil, en aras de prevenirlo.

Por ello, la sensibilización ciudadana es fundamental.

Debemos tener claros algunos aspectos, respecto al material de explotación sexual infantil, o anteriormente llamado, pornografía infantil.

Compartir dicho material supone un delito, incluso cuando uno/a lo hace con la idea de compartirlo para que más personas lo denuncien.

Detrás de cada imagen, de cada vídeo, hay un/a menor que sufre.

Recibir imágenes y visionarlas afecta psicológicamente, no contribuyas a hacer sufrir a otras personas.

Lo mejor que puedes hacer frente a este tipo de imágenes, es denunciarlas directamente a la policía. Facilitamos un enlace para hacerlo: https://www.policia.es/formulario_generico.php?ordenes=6

Por otro lado, si te sientes atraído por este tipo de imágenes, pide ayuda.

Estamos para ofrecerte el apoyo que necesitas, déjate acompañar.

Todas y cada una de las personas que contactan con ÂngelBlau, tienen su lugar en la asociación, y merecen nuestro máximo respeto.

Sentirte escuchado/a, sin ser juzgado/a, y experimentar una acogida cálida y humana en tu decisión de romper el silencio, es fundamental para poder empezar a sanar.

Tenemos mucho trabajo por delante, pero todo es empezar.

Tenemos claro que cada uno/a de nosotros/as, puede ser un potente altavoz en la visibilización del abuso sexual infantil, ayúdanos a evitar cegueras nocivas que no hacen más que perpetuarlo.

No dudes en llamarnos ante cualquier duda al ☎  93 642 53 81, o envíanos un correo a info@angelblau.com.

Leave a Reply