Skip to main content
search
0

Un número telefònic únic francès per a pedòfils, el seu objectiu: diagnosticar i cuidar aquestes persones

 

La pedofília ha estat reconeguda i classificada com un trastorn psicològic per l’Organització Mundial de la Salut des de 1992.

«Aquest és un diagnòstic mèdic i no un delicte, a diferència de la pederàstia. Per això existeix tant d’interès sobre aquesta línia d’escolta: poder rebre ajuda abans d’un possible pas a l’acte», diu el Dr. Lacambre, psiquiatra en el Centre de Recursos per a Autors de Violència Sexual (CRIAVS) a Montpellier.

Els pedòfils no estan subjectes a actuar sobre els nens

Però «els pedòfils no estan subjectes a actuar sobre els nens» i, recíprocament, «tots els delinqüents sexuals infantils no se senten atrets preferentment pels nens», assenyala la Federació Francesa de Centres de Recursos per a Professionals que tracten amb Autors de Violència Sexual (FFCRIAVS).

Proporciona una resposta

Per tant, aquest número de telèfon es dirigeix a una població «vulnerable (que pateix i/o està en risc) i, per tant, proporciona una resposta en termes de prevenció, especialment quan la població objectiu busca ajuda», diu la FFCRIAVS.

De fet, això és el que mostren els estudis sobre aquest tipus de dispositiu instal·lat en l’estranger, com a Alemanya des de 2005 i a Anglaterra des de 1992. En aquests diferents països, més del 50% de les persones que truquen sol·liciten ajuda per por a actuar i quasi el 55% ja ha buscat ajuda professional amb anterioritat.

«No disposem de cap altre recurs».

Prevenir per a evitar l’abús

A Alemanya, la línia és un «exemple» i ha «demostrat àmpliament en termes de prevenció», assenyala la FFCRIAVS. «Des de 2005, aquesta línia de telèfon alemanya ha rebut 10.000 trucades, ha avaluat 1.300 persones i n’ha assessorat més de 1.500 que han permès reduir el risc d’actuar», diu el Dr. Lacambre

L’única que atenia a França, Ange Bleu

I a França? Abans del llançament d’aquesta línia única, només l’associació Ange Bleu oferia escoltar les persones amb símptomes de pedofília.
Però, com explicar aquest retard en comparació amb els nostres veïns europeus?  «No tenim mitjans particulars, inclús per aquest dispositiu, treballem amb els nostres propis recursos», va denunciar el Dr. Lacambre».

Es consideraria la col·laboració europea per agrupar recursos.

Informació extreta de l’article»Pédophilie : une ligne d’écoute pour éviter les passages à l’acte» a francetvinfo.fr

 

Un número telefónico único francés para pedófilos , su objetivo: diagnosticar y cuidar a estas personas.

 

La Pedofilia ha sido reconocida y clasificada como un trastorno psicológico por la Organización Mundial de la Salud desde 1992.

«Este es un diagnóstico médico y no un delito, a diferencia de la pederastia. Por eso existe tanto interés sobre esta línea de escucha: poder recibir ayuda antes de un posible paso al acto», dice el Dr. Lacambre, psiquiatra en el Centro de Recursos para Autores de Violencia Sexual (CRIAVS) en Montpellier.

Los pedófilos no están sujetos a actuar sobre los niños

Pero «los pedófilos no están sujetos a actuar sobre los niños» y, recíprocamente, «todos los delincuentes sexuales infantiles no son atraídos preferentemente por los niños», señala la  Federación Francesa de Centros de Recursos para Profesionales que tratan con Autores de Violencia Sexual (FFCRIAVS).

Proporciona una respuesta

Por lo tanto, este número de teléfono se dirige a una población «vulnerable (que sufre y/o está en riesgo) y, por lo tanto, proporciona una respuesta en términos de prevención, especialmente cuando la población objetivo busca ayuda», dice la FFCRIAVS.

De hecho, esto es lo que muestran los estudios sobre este tipo de dispositivo instalado en el extranjero, como en Alemania desde 2005 y en Inglaterra desde 1992. En estos diferentes países, más del 50% de las personas que llaman solicitan ayuda por miedo a actuar y casi el 55% ya ha buscado ayuda profesional con anterioridad.

«No disponemos de ningún otro recurso”

Prevenir para evitar el abuso

En Alemania, la línea es un «ejemplo» y ha «demostrado ampliamente en términos de prevención», señala la FFCRIAVS. «Desde 2005, esta línea de teléfono alemana ha recibido 10,000 llamadas, ha evaluado a 3,000 personas y ha asesorado a más de 1,500 que han permitido reducir el riesgo de actuar», dice el Dr. Lacambre.

La única que atiendía en Francia Ange Bleu

¿Y en francia? Antes del lanzamiento de esta línea única, solo la asociación Ange Bleu ofrecía escuchar a las personas con síntomas de pedofilia.
Pero, ¿cómo explicar tal retraso en comparación con nuestros vecinos europeos? «No tenemos medios particulares, incluso para este dispositivo, trabajamos con nuestros propios recursos», denunció el Dr. Lacambre.

Se consideraría la colaboración europea para agrupar recursos.

Información extraida del artículo «Pédophilie : une ligne d’écoute pour éviter les passages à l’acte» en  francetvinfo.fr