Skip to main content
search
0
col·laboradors

Sònia Ricondo – Advocada i Assessora

By 5 julio, 2019diciembre 8th, 2020No Comments
Colaboradores

Sònia Ricondo – Abogada y Asesora

By 5 julio, 2019diciembre 8th, 2020No Comments
Advocada i Assessora

Sònia Ricondo

Sóc advocada i assessora especialitzada en violències i defenso els interessos de les dones i infants que es troben en situacions de violències sexuals i masclistes.

Formació:

Col·legiada com advocada exercent a “l’Il·lustre Col·legi d’Advocacia de Barcelona”.

2.015-2.016: Màster universitari d’accés a la professió d’Advocacia a la “Universitat Pompeu Fabra”, amb el títol addicional de Diploma en Advocacia Orientada a l’àrea del Dret Penal. Examen oficial del Ministeri de Justícia d’accés a la professió d’Advocacia superat.

2.010-2.014: Grau en Dret a la “Universitat Pompeu Fabra”.

Matrícula d’Honor al Treball de Final de Grau d’anàlisi en matèria de violència masclista des de la disciplina del Dret Penal. Treball publicat a la Revista per l’anàlisi del Dret “InDret” amb el títol: Paternalisme i Gènere.

Experiència:

2.016-Actualitat: Advocada i assessora autónoma en materia de violències masclistes, violències sexuals i estrangeria.

2.016-Actualitat: Advocada i assessora, en matèria de violència masclista, en temes de dones, adolescents i menors a l’Espai pels Drets de les Dones de la seu de “Ca la Dona”.

Febrer 2019-Setembre 2019: Assessora al Servei d’Intervenció Especialitzada en violència masclista de la Catalunya Central.

Juliol 2017-Febrer 2020: Redactora de l’estudi “Circuit i xarxa de recursos de violències sexuals a Barcelona”, a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Salut i Comunitat.

Ponències:

 • Octubre 2020 – Fundació PrevenSi
 • Setembre 2020 – Servei d’Atenció a les Víctimes del Delicte
 • Abril 2020 – Fundació PrevenSi
 • Febrer 2020 – Protocol a la UPC
 • Desembre 2019 – Postgrau en Intervenció Sistèmica
 • Novembre 2019 – Centre d’Estudis Jurídics
 • Juny 2019 – Dones Juristes
 • Maig 2019 – Col·legi de l’Advocacia de Tarragona
 • Maig 2019 – Diputació de Barcelona
 • Maig 2019 – Associació Hèlia Dones
 • Novembre 2017 i 2018 – Ajuntament de Gavà
 • Novembre 2017 – Ajuntament de Castelldefels

Método
ÂngelBlau

El mètode de prevenció d’Ângel Blau és un mètode nou i informal: grups de discurs que reuneixen víctimes i pedòfils.

Vols saber-ne més?

Qui som

Professionals amb un enfocament únic i sempre a la teva disposició.

Descobreix el nostre equip

La prevenció desde la paraula
Testimonis

Trencant amb el silenci, la prevenció des de la paraula.

Allò veritablement important del testimoni és trencar amb el silenci.

Llegir testimonis

¿Necesitas ayuda?

SUPERANDO EL ABUSO , AFRONTANDO LA PEDOFILIA Y PREVINIENDO LA PEDERASTIA

 
 
Abogada y Asesora

Sònia Ricondo

Soy abogada y asesora especializada en violencia y defiendo los intereses de las mujeres y niños/as que se encuentran en situaciones de violencia sexual y machista.

Formación:

Colegiada como abogada ejerciente en el “Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona”.

2.015-2.016: Máster universitario de acceso a la profesión de Abogacía en la “Universidad Pompeu Fabra”, con el título adicional de Diploma en Abogacía Orientada al área del Derecho Penal. Examen oficial del Ministerio de Justicia de acceso a la profesión de Abogacía superado.

2.010-2.014: Grado en Derecho en la “Universidad Pompeu Fabra”.

Matrícula de Honor en el Trabajo de Final de Grado de análisis en materia de violencia machista des de la disciplina del Derecho Penal. Trabajo publicado en la Rebista por el análisis de Derecho “InDret” con el título: Paternalismo y Genero.

Experiencia:

2.016-Actualidad: Abogada y asesora autónoma en materia de violencias machistas, violencias sexuales y extranjería.

2.016-Actualidad: Abogada y asesora, en materia de violencia machista, en temas de mujeres, adolescentes y menores en el Espacio por los Derechos de las Mujeres de la sede de “Ca la Dona”.

Febrero 2019-Septiembre 2019: Asesora al Servicio de Intervención Especializada en violencia machista de la Cataluña Central.

Julio 2017-Febrero 2020: Redactora del estudio “Circuito y red de recursos de violencias sexuales en Barcelona”, a cargo del Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Salud y Comunidad.

Ponencias:

 • Octubre 2020 – Fundación PrevenSi
 • Septiembre 2020 – Servicio de Atención a las Víctimas del Delito
 • Abril 2020 – Fundación PrevenSi
 • Febrero 2020 – Protocolo a la UPC
 • Diciembre 2019 – Posgrado en Intervención Sistémica
 • Noviembre 2019 – Centro de Estudios Jurídicos
 • Junio 2019 – Mujeres Juristas
 • Mayo 2019 – Colegio de la Abogacía de Tarragona
 • Mayo 2019 – Diputación de Barcelona
 • Mayo 2019 – Asociación Hèlia Mujeres
 • Noviembre 2017 y 2018 – Ayuntamiento de Gavà
 • Noviembre 2017 – Ayuntamiento de Castelldefels

Método
ÂngelBlau

El mètode de prevenció d’Ângel Blau és un mètode nou i informal: grups de discurs que reuneixen víctimes i pedòfils.

Vols saber-ne més?

Qui som

Professionals amb un enfocament únic i sempre a la teva disposició.

Descobreix el nostre equip

La prevenció desde la paraula
Testimonis

Trencant amb el silenci, la prevenció des de la paraula.

Allò veritablement important del testimoni és trencar amb el silenci.

Llegir testimonis

¿Necesitas ayuda?

SUPERANDO EL ABUSO , AFRONTANDO LA PEDOFILIA Y PREVINIENDO LA PEDERASTIA