Amb l’objectiu de prevenir que persones que presenten pedofília (atracció sexual cap a menors), abusin de nens/es, en moments de confinament, més que mai, cal brindar suport/tractament a les persones pedòfiles.

Emocions com la por, la incertesa, la frustració, la ràbia… incrementen les possibilitats de passar a l’acció, i cometre un abús.

Una forma de protegir i cuidar dels/les nostres menors, és garantir, que les persones pedòfiles, sabran gestionar adequadament aquestes emocions, i evitar així, que abusin d’un/a menor.

Donades les circumstàncies actuals, aquest escenari es torna més plausible que abans: infants més vulnerables, més aïllats/des, amb menys mirades i intervencions d’adults/es diferents, que puguin detectar que necessiten ajuda;
persones pedòfiles aïllades, amb por, sense supervisió d’altres familiars i/o adults, i amb major exposició online.

La situació actual de crisi, ens obliga a tots/es a canviar la nostra manera de viure el dia a dia, a saber-nos organitzar, a gestionar adequadament la incertesa, a la qual ens veiem abocats/es.

És fonamental oferir suport a persones pedòfiles

Ara, és més que fonamental oferir suport a persones pedòfiles que, si ja de per sí, se senten espantades i angoixades degut al seu malestar particular, en aquests moments, el malestar es veu accentuat per la incertesa, la por col·lectiva, i el major aïllament, degut al confinament.

Des d’ÂngelBlau, volem oferir a les persones pedòfiles un seguit de consells basats en l’article “Advice for people at risk of committing” que els poden ajudar a mantenir-se abstinents, o el que és el mateix, a no cometre cap abús sexual.

En aquests moments, cobra especial rellevància la següent afirmació: oferir suport a un pedòfil, tenint en compte les seves necessitats particulars en moments de confinament, pot voler dir  evitar noves víctimes d’abús sexual infantil. I aquest és l’objectiu.

Truca davant de qualsevol dubte  ☎  93 642 53 81, o envia  un correus a info@angelblau.com.