Skip to main content
search
0

Metodologia ÂngelBlau

El Grup de Paraules s'instaura com un lloc on la paraula dels participants, i també la dels familiars, i l'escolta activa, són la clau de la intervenció.
A partir del primer contacte s'iniciarà aquesta relació de suport i ajuda, que contribuirà a trencar el silenci, tant si es tracta d'una persona que presenta pedofília, com si es tracta d'una persona que ha patit abusos sexuals.

Entrevista amb Latifa Bennari, presidenta de l'associació L'ANGE BLEU, per la prevenció de la pederàstia i l'acompanyament de la pedofília

Origen

L'associació "Ange Bleu" va néixer a França des de l'observació d'una falta flagrant: les estructures d'escolta i suport pels pedòfils

Latifa Bennari, al 1988, va fundar a França «Ange Bleu», associació nacional de prevenció i informació sobre la pedofília.

L’enfocament d’Ange Bleu consisteix a ajudar les persones que pateixen, en la seva vida quotidiana, els problemes associats a la pedofília i el maltractament sexual de menors.

L’acció de suport es dirigeix tant a pedòfils, com a víctimes d’abús sexual infantil.

Ange Bleu considera que el diàleg i la comunicació amb els pedòfils és la tasca essencial de prevenció de l’abús sexual infantil.

És la forma de potenciar la conversió del pedòfil passiu i del pedòfil actiu en pedòfil abstinent o pedòfil no ofensor.

La trobada i el diàleg són els elements clau de la prevenció, i del reforç dels pedòfils no ofensors.

Participants

Enfrontant la pedofília

Aquest mètode informal i pioner a Europa que van desenvolupar a França s'ha convertit en una referència mundial veient-ne la seva efectivitat

L’atracció sexual cap a menors, coneguda pel públic en general com a pedofília, constitueix un dels temes més complicats d’abordar a la nostra societat.

Depredador sexual, pederasta o agressor sexual s’utilitzen indistintament en molts enfocaments professionals i converses col·loquials com a sinònim de pedòfil.

Pel contrari, segons la nostra opinió, aquests qualificatius s’utilitzen de manera errònia, ja que la pedofília no és un delicte i totes aquestes paraules (depredador sexual, pederasta o agressor sexual) assumeixen en el seu significat haver comès un acte delictiu contra la llibertat i indemnitat d’un menor.

Generalment, la nostra societat posa èmfasi en la perillositat del pedòfil criminal i oblida el pedòfil abstinent, el que mai passarà a l’acte.

Tot i que ambdós fenòmens puguin estar subjectes a cert grau de relació, no haurien de solapar-se: la història de la pedofília no es pot reduir a la història de la pederàstia i l’abús sexual infantil. 

El Grup de Paraules per a les persones pedòfiles

El fet d’escoltar i sentir el relat de les víctimes fa que no només connectin, sinó també vivenciïn les conseqüències d’haver patit abús sexual, sentint el dolor de l’altra persona i podent empatitzar amb ella.

Aquest fet reforça la seva posició de pedòfils abstinents: senten atracció cap a menors, però mai no els farien cap mal, i així volen continuar vivint.

Enfrontant la pedofília

Superant l'abús

El Grup de Paraules crea un espai en què es pugui parlar des del cor

Parlant es trenca el silenci i s’explica allò que més por fa, sense ser jutjat/da

Comences a posar paraules a vivències doloroses, que s’han enquistat en el dia a dia, i que generen molta soletad i tristesa.

Quan la persona que ha patit abusos sexuals pot observar el dolor que el seu relat desperta en els pedòfils participants, experimenta un efecte sanador que afavoreix l’apropament i l’empatia amb el patiment de l’altre.

Allò que feia que se sentís culpable es dilueix o s’esvaeix, i passa a comprendre que la responsabilitat total va ser de l’altre, de la persona que va abusar d’ella en la seva infància.

El fet de participar en el «Grup de paraules» ofereix l’oportunitat de reviure dolors i pors incapacitants que, en un context de confiança i seguretat, es tornen més gestionables.

El més important; l’atenció i l’escolta

L’atenció i l’escolta que se’ls ofereix, ja sigui de forma telefònica o a través de la correspondència, desemboca generalment en uns diàlegs que es perllonguen en el temps.

Cal assenyalar que el suport personalitzat i exhaustiu permet limitar les conseqüències de l’abús sexual, evitant que el patiment i les seqüeles post-traumàtiques es cronifiquin. 

Tot i això, el suport d’ÂngelBlau no substitueix la funció del terapeuta, i aquells casos que així ho precisin seran derivats a professionals especialistes en atenció psicològica de pedòfils i de víctimes d’abusos sexuals.

Superant l'abús