Skip to main content
search
0

«Cartes a la meva Sexualitat: Històries de Superació i Solidaritat»

La sexualitat humana és una part intrínseca de la nostra existència, una dimensió que pot ser víctima d’experiències traumàtiques. Enmig d’aquest terreny delicat, l’Associació ÂngelBlau ha emprès un valent viatge per abordar la prevenció de l’abús sexual infantil i, especialment, per oferir un espai d’esperança i sanació a aquells que han viscut aquesta realitat.

El projecte «Cartes a la meva Sexualitat: sexualitats robades reconstruïdes» és més que un llibre; és una oportunitat de posar paraules al dolor, d’obrir camins cap a la recuperació i de contribuir a la Marató de TV3 dedicada a la salut sexual i reproductiva.

Un Missatge de Resiliència i Solidaritat

L’Associació ÂngelBlau, conscient de la importància de trencar el silenci, ha creat un marc per a la resiliència. 

A través de testimonis valents que s’han aixecat contra l’ombra de l’abús, s’ha teixit un relat de coratge i superació. 

Aquestes històries no només revelen les profunditats del trauma, sinó que també destaquen la força interna de les persones per superar els desafiaments i recuperar el control sobre la seva pròpia narrativa.

(Vídeos de la Mireia i de l’Alba)

Vols participar

Presentació del Projecte: Un Moment de Solidaritat

El 17 de desembre de 2023, l’Associació ÂngelBlau va presentar el primer esborrany de «Cartes a la meva Sexualitat». Aquesta presentació va ser més que un esdeveniment; va ser un acte de solidaritat, un hivernacle de suport per aquells que han decidit compartir les seves experiències. Els beneficis generats per la venda del llibre en precompra es destinaran íntegrament a la Marató de TV3, reforçant el compromís amb la promoció de la salut sexual i reproductiva.

Una Veu contra l’Abús Infantil

Les històries compartides en aquest llibre ressonen com a veus valentes que s’alcen contra l’abús sexual infantil. Des del fosc rerefons dels abusos a la llum d’un futur de sanació, aquestes narracions serveixen com a far de guia per a aquells que encara estan en la foscor. 

No només són testimonis, sinó també agents actius en el seu procés de recuperació, mostrant que és possible redescobrir l’amor propi i viure una sexualitat plena després d’anys d’angoixa.

El Camí de l’Esperança: La Intersecció entre Trauma, Sexualitat i Sanació

«Cartes a la meva Sexualitat» no és només un títol, sinó una invitació a explorar la intersecció entre el trauma, la sexualitat i la sanació. Aquesta obra busca obrir un diàleg significatiu, desmitificant els estigmes que envolten aquesta temàtica.

Les històries de coratge que s’hi presenten són una font d’esperança, mostrant que la sanació és possible, i que cada individu té el poder de reescriure la seva pròpia història.

Fent la Diferència: Una Crida a l’Acció

Com a lectors, tenim la oportunitat de ser partícips d’aquesta causa significativa. Podem contribuir de diverses maneres:

Assistir a l’Esdeveniment de la presentació el pròxim Sant Jordi: Connectar amb aquestes històries en persona, el pròxim 23 d’abril, va més enllà de ser un espectador; és un acte de solidaritat.

Adquirir el Llibre en Preventa: Amb cada exemplar comprat, estem contribuint directament a la Marató de TV3, donant suport a la salut sexual i reproductiva.

Fer una Donació Directa: Cada euro donat directament reforça l’impacte d’aquesta iniciativa. És una manera de fer la diferència, de ser part d’un canvi positiu.

Conclusió: Amb Cartes a la meva Sexualitat, Fem la Diferència

«Cartes a la meva Sexualitat» és més que un llibre; és un testimoni col·lectiu de resiliència, una oda a la força de la voluntat humana. En aquest viatge cap a la comprensió, la sanació i l’acceptació, cada paraula escrita és un pas més cap a la llum. Junts, com a comunitat, estem fent la diferència, trencant l’ombra de l’abús i obrint camins cap a una sexualitat plena i lliure.

Gràcies a Tots: La Vostra Solidaritat Fa la Diferència

Volem expressar la nostra més profunda gratitud a tots els qui van ser a la  presentació del projecte «Cartes a la meva Sexualitat». La vostra presència va il·luminar la sala amb un caliu especial, creant un espai de suport i solidaritat que no oblidarem mai.

A més, volem agrair de tot cor a aquelles persones generoses que ja han fet la seva donació. La vostra contribució no només representa un acte de generositat sinó també un compromís amb la causa de la Marató de TV3 dedicada a la salut sexual i reproductiva. Cada euro donat és un pas més cap a la creació d’un futur on la prevenció de l’abús i la promoció de la salut sexual siguin prioritats.

A aquells/es  que ens han fet arribar els seus testimonis, volem expressar el nostre sincer agraïment.

Compartir les vostres experiències no només requereix coratge, sinó que també és un regal que enriqueix la nostra col·lectivitat. 

Les vostres veus són un record constant de la força humana i la capacitat de transformació. 

Cada paraula escrita contribueix al teixit dels relats de superació, formant una xarxa de suport que pot inspirar i guiar altres en el seu propi camí cap a la sanació.

A tots vosaltres, la nostra comunitat, els que han assistit, donat suport i compartit les seves experiències, us donem les gràcies de tot cor. 

 Junts, amb cada pas que fem, estem creant un impacte real i durador.

Gràcies per ser part d’aquesta jornada, gràcies per la vostra generositat i, sobretot, gràcies per la vostra valentia. Seguim endavant amb la convicció que, junts, estem fent la diferència.

Amb estima i agraïment,

L’Associació ÂngelBlau

Vols participar

————————————————————–

«Cartas a mi Sexualidad: Historias de Superación y Solidaridad»

La sexualidad humana es una parte intrínseca de nuestra existencia, una dimensión que puede ser víctima de experiencias traumáticas. En medio de este terreno delicado, la Asociación ÂngelBlau ha emprendido un valiente viaje para abordar la prevención del abuso sexual infantil y, especialmente, para ofrecer un espacio de esperanza y sanación a aquellos que han vivido esta realidad.

El proyecto «Cartas a mi Sexualidad: sexualidades robadas reconstruidas» es más que un libro; es una oportunidad de poner palabras al dolor, de abrir caminos hacia la recuperación y de contribuir a la Maratón de TV3 dedicada a la salud sexual y reproductiva.

Un Mensaje de Resiliencia y Solidaridad

La Asociación ÂngelBlau, consciente de la importancia de romper el silencio, ha creado un marco para la resiliencia. A través de testimonios valientes que se han levantado contra la sombra del abuso, se ha tejido un relato de coraje y superación. Estas historias no solo revelan las profundidades del trauma, sino que también destacan la fuerza interna de las personas para superar los desafíos y recuperar el control sobre su propia narrativa.

 

Presentación del Proyecto: Un Momento de Solidaridad

El 17 de diciembre de 2023, la Asociación ÂngelBlau presentó el primer borrador de «Cartas a mi Sexualidad». Esta presentación fue más que un evento; fue un acto de solidaridad, un refugio de apoyo para aquellos que han decidido compartir sus experiencias. Los beneficios generados por la venta del libro en preventa se destinarán íntegramente a la Maratón de TV3, reforzando el compromiso con la promoción de la salud sexual y reproductiva.

Una Voz contra el Abuso Infantil

Las historias compartidas en este libro resuenan como voces valientes que se alzan contra el abuso sexual infantil. Desde el oscuro trasfondo de los abusos hasta la luz de un futuro de sanación, estas narraciones sirven como faro guía para aquellos que aún están en la oscuridad. No solo son testimonios, sino también agentes activos en su proceso de recuperación, mostrando que es posible redescubrir el amor propio y vivir una sexualidad plena después de años de angustia.

El Camino de la Esperanza: La Intersección entre Trauma, Sexualidad y Sanación

«Cartas a mi Sexualidad» no es solo un título, sino una invitación a explorar la intersección entre el trauma, la sexualidad y la sanación. Esta obra busca abrir un diálogo significativo, desmitificando los estigmas que rodean esta temática. Las historias de coraje que se presentan son una fuente de esperanza, mostrando que la sanación es posible y que cada individuo tiene el poder de reescribir su propia historia.

Una Llamada a la Acción

Como lectores, tenemos la oportunidad de ser partícipes de esta causa significativa. Podemos contribuir de diversas maneras:

Asistir al Evento de la presentación el próximo Sant Jordi: Conectar con estas historias en persona, el próximo 23 de abril, va más allá de ser un espectador; es un acto de solidaridad.

Adquirir el Libro en Preventa: Con cada ejemplar comprado, estamos contribuyendo directamente a la Maratón de TV3, dando soporte a la salud sexual y reproductiva.

Hacer una Donación Directa: Cada euro donado directamente refuerza el impacto de esta iniciativa. Es una manera de hacer la diferencia, de ser parte de un cambio positivo.

Con Cartas a mi Sexualidad,un testimonio colectivo de resiliencia

«Cartas a mi Sexualidad» es más que un libro; es una oda a la fuerza de la voluntad humana. En este viaje hacia la comprensión, la sanación y la aceptación, cada palabra escrita es un paso más hacia la luz. Juntos, como comunidad, estamos haciendo la diferencia, rompiendo la sombra del abuso y abriendo caminos hacia una sexualidad plena y libre.

Gracias a Todos

Queremos expresar nuestra más profunda gratitud a todos los que estuvieron en la presentación del proyecto «Cartas a mi Sexualidad». Vuestra presencia iluminó la sala con un calor especial, creando un espacio de apoyo y solidaridad que nunca olvidaremos.

Además, queremos agradecer de todo corazón a aquellas personas generosas que ya han hecho su donación. Vuestra contribución no solo representa un acto de generosidad sino también un compromiso con la causa de la Maratón de TV3 dedicada a la salud sexual y reproductiva. 

Cada euro donado es un paso más hacia la creación de un futuro donde la prevención del abuso y la promoción de la salud sexual sean prioridades.

A aquellos que nos han enviado sus testimonios, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento.

Compartir vuestras experiencias no solo requiere valentía, sino que también es un regalo que enriquece nuestra colectividad. Vuestras voces son un recordatorio constante de la fuerza humana y la capacidad de transformación.

Cada palabra escrita contribuye al tejido de los relatos de superación, formando una red de apoyo que puede inspirar y guiar a otros en su propio camino hacia la sanación.

A todos ustedes, nuestra comunidad, los que asistieron, apoyaron y compartieron sus experiencias, les damos las gracias de todo corazón.

Juntos, con cada paso que damos, estamos creando un impacto real y duradero.

Gracias por ser parte de esta jornada, gracias por vuestra generosidad y, sobre todo, gracias por vuestra valentía. Seguimos adelante con la convicción de que, juntos, estamos haciendo la diferencia.

Con estima y agradecimiento,

La Asociación ÂngelBlau


Si crees que podemos ayudarte o tienes alguna duda, llámanos al 93 642 53 81, envíanos un correo a info@angelblau.com,o escríbenos en el formulario de contacto que encontrarás en https://angelblau.com/contacto/

Leave a Reply